شرکت عصرارتباطات آکال

سال ها سابقه و تخصص هاي گوناگون در حوزه هاي مربوط به فناوري اطلاعات را درهم آمیخته است تا راهکارهاي ویژه اي را براي افزایش کارایی و کاهش هزینه ها در دپارتمان فن آوري اطلاعات و به فراخور آن، چالاکی بنگاه اقتصادي در مسیر دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی خود ارائه نماید. در جهت ارائه رایانه سرورها، تجهیزات ذخیره سازي و پشتیبان گیري چه از نظر تعداد و تنوع و چه از نظر سطح و پوشش دهی به نیازهاي مشتریان در لایه هاي مختلف مراکز داده در سطح استانداردهاي جهانی، در نوع خود کم نظیر بوده و نیاز هاي کسب و کار در شرکتهاي کوچک تا سازمانهاي بزرگ را پوشش میدهد و همینطور ایجاد و راه اندازي بزرگترین و برترین تجهیزات بایگانی انبوه به همراه کارگاه تخصصی تعمیرات محصولات HPE در دستور کار مجموعه قرار گرفته است .

شرکت عصر ارتباطات آکال داراي توانمندي هاي عمده زیر است :

 •  فراهم سازي پیشنهادهاي مناسب و دقیق مطابق با مشخصات فنی مورد نیاز مشتري و هماهنگ سازي با
  محصولات شرکت سازنده
 •  ارائه مشاوره براي بهینه سازي و به روز رسانی سیستم هاي فناوري اطلاعات
 •  برگزاري دوره هاي آموزش براي طراحی
 •  پیاده سازي و استقرار سامانه هاي فناوري اطلاعات
 •  ارائه راه حل مناسب با هر سازمان
 •  خدمات قبل از فروش و مشاوره فنی
 •  پشتیبانی، نگهداري و خدمات پس از فروش
 •  سفارشی سازي محصول
 •  انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی مفهومی
 •  تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازي راهکار در حوزه هاي فعالیت
 •  انجام خدمات پشتیبانی و نگهداري محصولات
 •  انجام خدمات مشاوره طراحی، تست و تحویل گیري محصولات
 •  برگزاري کلاس ها، سمینارها و دوره هاي آموزشی از آخرین پیشرفت هاي حوزه شبکه هاي هوشمند دیتا